ทดสอบ

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 182 Share

มีต่อ

โครงการอบรมบรรณารักษ์อาสา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมอบรมบรรณารักษ์อาสา กศน.อำเภอท่าศาลา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงเรียนวัดทางขึ้น อำเภอท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565 177 Share

โครงการฝึกอบรมทักษะการสร้างชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์โดยการทำโครงงาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเอท่าศาลา จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการสร้างชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์โดยการทำโครงงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ กศนตำบลทุกตำบล

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 274 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอท่าศาลา  กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ใหม่
    ระบบคลังปัญญา

    ระบบคลังปัญญา

    คลิก