การอบรมปลูกจิตสำนึก การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การสร้างการรับรู้ทางการเมือง และการอยู่ร่วมกันตามแนวทางการปกครองในระบบประชาธิปไตย

กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นำโดยนายศุภชัย สกุลแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จัดการอบรมปลูกจิตสำนึก การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การสร้างการรับรู้ทางการเมือง และการอยู่ร่วมกันตามแนวทางการปกครองในระบบประชาธิปไตย

เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563 85 1,382 Share


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปึงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 1,241 955 Share


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการ บรรณสัญจร”มอบหนังสือแทนความรัก สู่ชุมชน”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการ บรรณสัญจร”มอบหนังสือแทนความรัก สู่ชุมชน”

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 1,237 1,249 Share


วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการแข่งขันกีฬานักศึกษา กศน. เพื่อต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการแข่งขันกีฬานักศึกษา กศน. เพื่อต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 1,165 583 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 • ใหม่
  หน่วยที่ 1 การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ

  หน่วยที่ 1 การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ

  คลิก
 • คู่มือนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการตลาด

  คู่มือนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการตลาด

  คลิก
 • หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คลิก