กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 บุคลากร กศน.อำเภอฉวาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาด ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างห้องประชุม กศน.อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 586 Share

ห้องสมุดประชาชนอำเภอฉวาง เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอฉวางของเชิญลงนามถวายพระพร

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563 1,177 Share


กศน.อำเภอฉวาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กศน.อำเภอฉวาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดยนักศึกษาสามารถ สแกน QR Code ด้านข้าง เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเรียนได้เลย
หรือจะ coppy ที่ลิงค์ด้านล่างก็ได้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcAyuByrkG6WN-kK0raUR5ztvfehXj4Cupr53oBVZuVYuX4w/viewform

หรือติดต่อครู กศน.ตำบล  ได้ทุกตำบล

กศน.ตำบลไม้เรียง          ครูวิจิตรา  จงจิต             โทร  086-2687001
กศน.ตำบลห้วยปริก         ครูจตุรพร  ทองเลี่ยมนาค  โทร  080-6958393
กศน.ตำบลนาแว            ครูเชาว์  ศรีเอี่ยม             โทร  085-7945693
กศน.ตำบลนากะชะ         ครูนภาวรรณ  สมบัต         โทร   093-6246827
กศน.ตำบลไสหร้า           ครูธรรมรัตน์  นาควรรณ     โทร  089-7304685
กศน.ตำบลจันดี              ครูอุ่นใจ  เทพี               โทร   087-28010039
กศน.ตำบลละอาย           ครูชัญชนา  สุขศรีสวัสดิ์     โทร  085-6412384
กศน.ตำบลไกะเปียด        ครูนุชนก  สมทรง            โทร  087-8838056
กศน.ตำบลนาเขลียง        ครูวุฒิศักดิ์  สุภาพ           โทร  081-7371429
กศน.ตำบลฉวาง            ครูปรียานุช  วิเศษโชค       โทร  085-7838766

เผยแพร่เมื่อ 29 มีนาคม 2563 829 Share


มีต่อ

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 บุคลากร กศน.อำเภอฉวาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาด ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างห้องประชุม กศน.อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 586 Share

ดำเนินการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน และการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ( COVID 19)

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นางอารีย์ เปียศรี ผอ.กศน.อำเภอฉวาง ดำเนินการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน และการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ( COVID 19) โดยการให้ความรู้ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา และสอน/สาธิตกานทำเจลฆ่าเชื้อโรคอย่างปลอดภัย ณ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2563 516 Share


สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นางอารีย์ เปียศรี ผอ.กศน.อำเภอฉวาง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอฉวาง และได้มีการเตรียมการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา covid 19 โดยให้ความรู้ ผู้ดำเนินการสอบและนักศึกษา กศน.สวมหน้ากากอนามัย และเตรียมเจลล้างมือตามจุดหน้าห้องต่างๆ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ณ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2563 505 Share


มีต่อ

จัดอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลฆ่าเซื้อล้างมือที่ปลอดภัย

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางอารีย์ เปียศรี ผอ.กศน.อำเภอฉวาง บุคลากร กศน.อำเภอฉวาง และวิทยากรแก่นนำตำบลไสหร้า องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จัดอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลฆ่าเซื้อล้างมือที่ปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) การจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือที่ปลอดภัย เพื่อสนองนโยบายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563 539 Share

ประชุมงานวันเด็ก

เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลจันดีในการวางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันดี 

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563 531 Share

กศน.ตำบลนากะชะส่งมอบหน้ากาาอนามัยและร่วมจุดคัดกรองร่วมกับ รพ.สต.บ้านนาเสและหน่วยงานปกครองในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลนากะชะ

กศน.ตำบลนากะชะร่วมกับ รพ.สต บ้านนาเส และองค์การปกครองในท้องที่ตั้งจุดคัดกรองป้องกันไวรัสโคโรนาและการแจกหน้ากากอนามัย

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563 673 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ใหม่
  กิจกรรมการเรียนการสอน

  กิจกรรมการเรียนการสอน

  คลิก
 • อบรม TKP

  อบรม TKP

  คลิก