ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอทุ่งสง

เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2567 489 Share

เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2565 452 Share


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน

ในวันที่  26-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวนุชนาถ  ถมมาลี ครูกศน.ตำบลปากแพรก

ได้รับมอบหมายจากนางสุพิศ  เจริญรูป ผู้อำนวยการกศน.อำเภอทุ่งสง ให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 577 Share


มีต่อ

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมีการแข่งขันกีฬา  ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา เซปักตะกร้อ เปตอง และกอล์ฟ จากนักกีฬา กศน. ทั้งผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กว่า 10,000 คน จากทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2513 560 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช