ลงทะเบียน Digital Literacy

ลงทะเบียน Digital Literacy คลิก

 

เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 472 Share

กศน.อำเภอสิชล ว้าว! จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน

กศน.อำเภอสิชล นำโดย นางชุติมา กล่ำกลาย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิชล พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอสิชล จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ เทศบาลตำบลสิชล อบต.สิชล อบต.ฉลอง อบต.เปลี่ยน และ อบต.ทุ่งปรัง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 ก.พ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะให้แก่บุคลากรในสังกัด

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 583 Share


โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอสิชล

24-26 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอสิชล นำโดย นางชุติมา กล่ำกลาย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิชล พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสิชล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอสิชล ณ ค่ายเรียนรู้กับพระบรมธาตุเมืองนคร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 363 Share


กศน.เกมส์ 2563

วันที่ 2-17 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอสิชล นำโดย นางชุติมา กล่ำกลาย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิชล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 502 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ใหม่
    ข้อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

    ข้อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

    คลิก