การทำสบู่สมุนไพร

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสมภาส  จันทร์อุดม ผู้อำนวยการ กศน..อำเภอร่อนพิบูลย์  ได้มอบหมายให้   นายวัยคิต  ดิษฐสะโร ครู กศน.ตำบลร่อนพิบูย์ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ       การทำสบู่ก้อนใส ณ หมู่ที่ 8  ต.ร่อนพิบูลย์  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2563 718 Share


การอนุรักษ์ป่าต้นนำ้

วันที่ 4 มีนาคม 2563  นายสมภาส จันทร์อุดม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์ มอบหมายให้นางสาวจินตนา   จันทรานนท์  ครู กศน.ตำบลหินตกจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน  "อบรมการอนุรักษ์ป่าต้นนำ้" 

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2563 385 Share

การทำเคยปลา

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสมภาส  จันทร์อุดม ผู้อำนวยการ กศน..อำเภอร่อนพิบูลย์  ได้มอบหมายให้นางเพ็ญศรี แก้วแสวง กศน.ตำบลควนพัง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการแปรูปปลาน้ำจืด (การทำเคยปลา) ม.6 บ้านเกาะป่ายาง ต.ควนพัง

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2563 872 Share


ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม การจักสานเส้นพลาสติก กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์

กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์ ดำเนินงานโครงการศุูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การจักสานเส้นพลาสติก และหลักสูตรการสร้างสรรค์งานศิลป์บนผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลควนเกย ด้วยการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่หลายหลายสวยงามเป็นที่สนใจและต้องการของลูกค้า ก้าวสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 674 Share


การทำนำ้พริกเห็ดนางฟ้า

กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยกศน.ตำบลควนเกย ได้จัดกิจกรรมหลักสูตรการทำนำ้พริกเห็ดนางฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลควนเกย

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 2 504 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ใหม่
  แม่นางร่อนแร่

  แม่นางร่อนแร่

  คลิก
 • หลักสูตรอาชีพ

  หลักสูตรอาชีพ

  คลิก