กศน.wow กิจกรรมอบรมยุวกาชาด

นางสาวพักตรา อินทรโม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรหมคีรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวกาชาดให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอพรหมคีรี ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 -14 กุมภาพันธ์2563

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 1 505 Share


กศน.wow กิจกรรมวันมาฆบูชา

9 กุมภาพันธ์  2563 นางสาวพักตรา อินทรโม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรหมคีรี นำทีมบุคลากร กศน.อำเภอพรหมคีรี และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันมาฆบูชา ณ วัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี 

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 470 Share


กศน.wow กิจกรรมค่ายฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ

กศน.อำเภอพรหมคีรีจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ ให้กับนักศึกษา กศน. เพื่อเติมเต็มความรู้

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 690 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช