จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ​ ​นางบงกช ​พรหมมาศ​ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ​ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพนัง​ ร่วมกับ​ นางสาวอนงค์ เหมทานนท์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตร นายประสาน กาญจนานนท์ เรื่องการผูกอวน 64 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  

เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 629 Share

ส่งเสริมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอปากพนังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร ณ วัดเสาธงทอง และ กศน.อำเภอปากพนัง

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 370 Share

ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน

วันที่ 28-29 ม.ค.63 กศน.อำเภอปากพนังจัดกิจกรรมพัมนาผู้เรียน โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ณวัดเสาธงทอง อ.ปากพนัง จ นคนศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 410 Share

ค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

วันที่ 28-29 มกราคม 2563 กศน.อำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2562 โดยมีผอ.สุรศักดิ์ อนันต์เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดเสาธงทอง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 440 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ใหม่
    ถอดบทเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ถอดบทเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    คลิก