การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอนบพิตำ

ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอนบพิตำ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ในเขตพื้นที่ ตำบลนบพิตำ  ตำบลกะหรอ  เเละตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ บ้านของนักศึกษาคนพิการ

เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563 435 Share


ชวนน้องสุขสันต์ในวันเด็กแห่งชาติ

ว่าที่รต.หญิงธัญญลักษณ์ นิกพงศ์ ผอ.กศน.อำเภอนบพิตำมอบหมายให้บรรณารักษ์และครูกศน.ตำบล,ครูอาสาสมัครฯร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประดิษฐ์มงกุฏคำศัพท์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2563 476 Share


จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญญลักษณ์  นิกพงศ์  ผอ.กศน.อำเภอนบพิตำ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอนบพิตำ  เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และร่วมกันพัฒนา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่  5  ธันวาคม  2562  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอนบพิตำและกศน.อำเภอนบพิตำ

เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2562 2 390 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช