กศน.อำเภอขนอม ถวายเทียนพรรษา

กศน.อำเภอขนอม ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีไทย และให้เยาวชนเห็นความสำคัญ และรู้หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2563 714 Share


กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

กศน.อำเภอขนอมขนอม จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ชุมชนบ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563 500 Share


WoW WoW !!! น้ำพริกอร่อย อร่อย By กศน.อำเภอขนอม

วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอขนอม จัดหลักสูตรกลุ่มสนใจ การทำน้ำพริกเลิศรส ณ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ บ้านคุณกัลยา ศรชัย หมู่ที่ 4 บ้านท่าจันทน์ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 16 537 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอขนอม