นักศึกษาเรียนออนไลน์ด้วยตนเองกับรายการ ETV ตามรายวิชาลงทะเบียน

 http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2563 1,121 Share

้ห้องเรียนออนไลน์ กศน.อำเภอหัวไทร

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2563 1,192 Share

บุคลากรกศน.อำเภอหัวไทร ปันน้ำใจต้านภัยโควิด19 #ชั้นปันสุข # กศน.wow wow wow @อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอหัวไทร

บุคลากรกศน.อำเภอหัวไทร ปันน้ำใจต้านภัยโควิด19 #ชั้นปันสุข # กศน.wow wow wow @อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอหัวไทร

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 103 548 Share

รับสมัครนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเทียบระดับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเทียบระดับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครเรียน หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 51 https://forms.gle/tkoTEc1ZHyGyjGQC7

สมัครเรียน หลักสูตรเทียบระดับ  https://forms.gle/7iBddYhrVd7zSKPo9

 

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2563 313 685 Share


กศน.อำเภอหัวไทร มอบหน้ากากอนามัยให้กับ.. ผอ.เกษร ธานีรัตน์ ผอ.สนง.กศน.นครศรีธรรมราช รองวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

กศน.อำเภอหัวไทร มอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผอ.เกษร ธานีรัตน์ ผอ.สนง.กศน.นครศรีธรรมราช รองวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563 716 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกตามอัธยาศัยอำเภอหัวไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ใหม่
  วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  คลิก
 • บัญชีชาวบ้าน

  บัญชีชาวบ้าน

  คลิก
 • การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  คลิก
 • ทำบัญชีพพอใช้ให้พอเพียง

  ทำบัญชีพพอใช้ให้พอเพียง

  คลิก
 • หนังสือวัสดุศาสตร์ 3

  หนังสือวัสดุศาสตร์ 3

  คลิก
 • ทช32005 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

  ทช32005 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

  คลิก