ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการสอนผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคไวรัส covid - 19

วันที่ 11 มีนาคม 2563 บุคคลากร กศน.อำเภอเชียรใหญ่  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการสอนผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคไวรัส covid - 19  ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563 533 Share


วันที่ 09 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอเชียรใหญ่ ร่วมแรงร่วมใจผลิตหนเากาก อนามัย และเจลล้างมือเพื่อแจกประชาชน

กศน.อำเภอเชียรใหญ่ร่วมแรงร่วมใจผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือดพื่อแจกประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563 3 420 Share


จัดเตรียมอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย

กศน.อำเภอเชียรใหญ่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมเปิด โครงการสอนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกัน ไวัส covid - 19 ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ที่ กศน.อำเภอเชียรใหญ่

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2563 466 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียรใหญ่

  • ใหม่
    จดหมายข่าวประจำเดือน

    จดหมายข่าวประจำเดือน

    คลิก