กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันศิลปินแห่งชาติ

กิจกรรมงานเชิดชูเกียรติเป็นกิจกรรมงานประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่องรำลึกถึงศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วและเชิดชูเกียรติที่มีชีวิตอยู่ในด้านศิลปินตามแขนงต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 627 Share


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กศน.ส่งเสริมการทุกพื้นที่ทุกวัย

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 695 Share


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 11 563 Share


ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อ

กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสีสันสวยงานสู้ฝีมือที่ภาคภูมิใจ

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 488 Share


มีต่อ

กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2563 541 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช