อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำห้องเรีอนออนไลน์

โครงการอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน
ณ ห้องประชุมราชพฤก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 701 Share


กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

โครงการกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 
จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 744 Share


มีต่อ

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

โครงการกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 
จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 744 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ใหม่
    จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์

    จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์

    คลิก