แบบฟอร์มการกรอกข้อเสนอการวิจัย สป. ปี 2567

 เอกสาร

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2565 1 26 Share

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 นโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2565 52 Share


ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัสระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มอ่าวไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 86 Share

ผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 146 Share

ขอความร่วมมือให้บุคลากร ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือการประเมิน (ITA)

 ITA

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 91 Share

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565 4 1,153 Share

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊ก

 คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม : เรื่องแนวปฎิบัติสำหรับผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 737 Share

เอกสารประกอบโครงการช่วยเหลือบรรเท่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เยียวยาโควิด-19)

 เอกสาร

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 2 431 Share

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2565 1 2,236 Share

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ 7 มกราคม 2565 14 3,409 Share

มีต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอลานสกา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2565 308 Share

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.ตำบลลานสกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 342 Share

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เอกสาร

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 770 Share

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 969 Share

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 948 Share

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 51 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

  ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2564 1,140 Share

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 93 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

  ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2564 1,160 Share

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564)

  ประกาศ  เอกสารแนบ

เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 830 Share

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 949 Share

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 1,096 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช